Grzechy lekkie, ciężkie, powszechne i śmiertelne

Autor: Husyta, 06.01.2009
Dwa miesiące temu administrator strony BSM zainstalował program do analizy wejść na naszą stronę. Kiedy w końcu pokazał mi, jak spojrzeć na te analizy, odkryłem, że oprócz informacji ogólnych o BSM, nasi goście najczęściej czytają artykuł pt. „Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.” Trafiło na niego w tym czasie prawie 500 osób, które na wyszukiwarce google wpisały zwrot: ‘grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.’

Doszedłem do wniosku, że temat ten musi zaprzątać głowę i sumienie wielu osób. Nie skopiuję tutaj tego artykułu, ale podzielę się kilkoma uwagami, które mogą być pomocne w zrozumieniu tematu grzechów zarówno czytelnikowi protestanckiemu jak i katolickiemu. Zachęcam do podzielenia się własnymi uwagami w komentarzach.

W zrozumieniu teologii katolickiej, istnieją dwie kategorie grzechów:
1. powszechne, inaczej zwane lekkimi, oraz
2. ciężkie, zwane śmiertelnymi.
Istnieją też dwa stany duchowe człowieka:
1. ‘Stan łaski uświęcającej’, w którym znajduje się osoba ochrzczona w Kościele Rzymsko Katolickim, a która nie popełniła grzechu śmiertelnego.
2. ‘Stan grzechu śmiertelnego’, w którym znajduje się osoba, która popełniła coś, co według KRK jest grzechem śmiertelnym.

Według nauki KRK, dusza osoby będącej w ‘stanie łaski uświęcającej’ po śmierci odchodzi do czyśćca, skąd zostaje wyzwolona między innymi dzięki mszom odprawionym w jej intencji np. z inicjatywy krewnych. Jeśli idzie o duszę osoby, która umiera w ‘stanie grzechu śmiertelnego’, to po śmierci odchodzi ona do piekła i nie ma dla niej ratunku.

Według nauki KRK, osoba która popełniła grzech śmiertelny, dopóki żyje może wrócić do ‘stanu łaski uświęcającej’, poprzez wyznanie i zaniechanie grzechu oraz wypełnienie pokuty nakazanej przez księdza. Oznacza to, że grzech śmiertelny nie jest niewybaczalny. Grzech śmiertelny staje się niewybaczalnym dla osoby, która umrze w ‘stanie grzechu śmiertelnego.’

Z rozmów i z dyskusji z katolikami zauważyłem, że na ogół nie potrafią powiedzieć, co jest grzechem lekkim a co śmiertelnym.

Zbrodnia jako grzech lekki
Szukając w katolickich źródłach odpowiedzi na pytanie dotyczących różnicy pomiędzy grzechem lekkim a ciężkim w zrozumieniu katolickim natrafiłem na takie wyjaśnienie:

„Grzech lekki polega na tym, że człowiek czyni wprawdzie jakieś zło, jednak jego wewnętrzne zaangażowanie się w nie jest zbyt powierzchowne, by mogło doprowadzić do niewiary lub do zniszczenia miłości. […] Nie grzeszy ciężko i ten, kto popełnia wprawdzie wielkie zło, jednak niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie, np. ktoś w przypływie nagłego szału zabił człowieka.” –Fragment artykułu ks. dr Kaszowskiego „RÓŻNICA MIĘDZY GRZECHEM CIĘŻKIM l LEKKIM”.

Z kolei na stronie „Literatura” w punkcie 007 znajdujemy informację, że grzechów lekkich nie trzeba wyznawać – sa gładzone przez Komunię św.
Cytat: ‘W spowiedzi zobowiązani jesteśmy do szczerości i jest to szczerość nie najpierw wobec słuchającego kapłana, ale najpierw wobec Pana Boga i siebie. Ksiądz jest tylko świadkiem wyznania, partnerem w sprawowaniu sakramentu (a nie kimś „na górze”). Szczerość ta wymagana jest w sposób szczególny przy grzechach ciężkich – o ile grzechy lekkie są gładzone przez Komunię św. i ich niewyznanie generalnie nie przesądza o wartości takiej spowiedzi, o tyle, gdy chodzi o grzechy ciężkie, należy je wyznawać.”

I teraz zasadnicze pytanie, co jest grzechem lekkim, a co ciężkim. Grzechem ciężkim, czyli śmiertelnym, jest odejście od wiary katolickiej. Jeśli ktoś odrzuciłby naukę o skuteczności ofiary mszalnej, naukę o czyśćcu, o wstawiennictwie Marii i świętych, o papieżu jako głowie kościoła i o jego nieomylności, gdyby umarł, trafiłby do piekła. Jeśli wróci na łono Kościoła, wróci do stanu łaski uświęcającej i może mieć nadzieję na czyściec a w ostateczności na niebo. W temacie odejścia od Kościoła Katolickiego, księża i apologeci katolicyzmu szybko stawiają diagnozę o popełnieniu grzechu śmiertelnego. Natomiast takie rzeczy jak pijaństwo, jazda po pijanemu, bicie żony i dzieci, kradzież, przeklinanie, a nawet zbrodnia popełniona w niepełnej świadomości, są kwalifikowane jako grzechy lekkie, gdyż … nie powodują niewiary (w nauczanie Kościoła Katolickiego). Jeśli ktoś popełnia te rzeczy a trwa w Kościele Katolickim, trafi do czyśćca. Gdyby ktoś przestał pić, kraść, bić żonę i dzieci, a odszedłby od Kościoła Katolickiego, popełniłby grzech śmiertelny i trafiłby do piekła. Katolicy boją się przyjąć jakiekolwiek nauczanie z Pisma Świętego, które zaprzecza nauczaniu Kościoła Katolickiego, gdyż według nauczania tegoż, popełniliby grzech śmiertelny. Nie łatwo jest wzywać katolików do zawierzenia życia TYLKO JEZUSOWI i zaufania temu, czego uczy Pismo Święte.

Reklamy

6 responses to “Grzechy lekkie, ciężkie, powszechne i śmiertelne

 1. Oj, odnoszę wrażenie drogi bracie Husyto, że troszkę manipulujesz.

  Przede wszystkim: przedstawiasz katolicki podział na grzechy lekkie i ciążkie (śmiertelne), jakby to był wymysł tylko i wyłącznie KRK. Pomijasz całkowicie argumentację biblijną, która zresztą pojawiała się na linkowanej przez Ciebie stronie.

  1J5,16 „Jeżeli ktoś zobaczy, że jego brat popełnia grzech, który NIE PROWADZI DO ŚMIERCI, niech się modli, a Bóg da mu życie – tym, których grzech NIE PROWADZI DO ŚMIERCI.

  Jest jednak taki grzech, który PROWADZI DO ŚMIERCI. W takim przypadku nie polecam, aby się modlono.” (cyt. za Biblią Ekumeniczną)

  Zgodzę się, że wielu księży i teologów KRK dosyć dowolnie sobie klasyfikuje grzechy do jednej lub drugiej kategorii – ale dziwię się, że nie powołujesz się na biblijny sens tego podziału.

  Stawiam więc pytanie – czym więc według protestantów, przepraszam – według Biblii – są grzechy sprowadzające śmierć, a które grzechy nimi nie są?

 2. Vroobelek, dzięki za komentarz i przytoczenie tekstu o grzechu prowadzącym do śmierci.
  Zbyt szybko przypisujesz mi manipulację. Uważam, że manipulatywnie podchodzi do tematu teologia katolicka, traktująca jako grzech śmiertelny odrzucenie nauk KRK, nawet tych, które nie mają uzasadnienia biblijnego, natomiast jako grzechy lekkie te zachowania, które Biblia traktuje jako grzechy śmiertelne, z powodu których ludzie nie wejdą do Królestwa Bożego, chyba że się upamiętają.
  Paweł pisze w 1 Koryntian 6,9-10 – „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.”
  Powyższe grzechy nie są ‚niewybaczalne’. W zborze w Koryncie byli ludzie, którzu kiedyś popełniali te grzechy, ale się upamiętali i uwierzyli w Chrystusa:
  6,11 „A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.”

  W tekście na blogu podzieliłem się kilkoma refleksjami, które są uzupełnieniem artykułu pt. „Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu.” (Aby wejść na niego, kliknij na podkreślony tytuł na początku artykułu.)
  Tutaj dodam, że Pan Jezus powiedział wyraźnie, jaki grzech nie będzie przebaczony – bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu.
  Mat 12,31 „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone.”
  We wspomnianym wyżej artykule znajdziesz odpowiedź, na czym polegał ten grzech.

 3. Kiedy byłem w szkole średniej koleżanka dzieliła się swoim zmartwieniem z drugą koleżanką (na tyle głośno, że wszyscy obok słyszeli). Mianowicie powiedziała, że ksiądz na spowiedzi zapytał, czy nie uprawiała seksu ze swoim chłopakiem. A ona skłamała, że nie. I co teraz? – Jeśli dobrze pamiętam, to ktoś wtedy powiedział, że skłamać księdzu na spowiedzi to jest grzech śmiertelny i zwykły ksiądz nie może go odpuścić, może to zrobić tylko biskup. – Więc się martwiła głośno, jak to ona teraz będzie przed biskupem się spowiadać.

  Co do chrześcijan ewangelicznych – na przykładzie kościoła w Koryncie – „takimi niektórzy z was byli”. – No dobrze, ale co by było, gdyby niektórzy z nich (z jakiegoś powodu) znowu zaczęli tak żyć? – Czy wtedy:
  a) straciliby zbawienie,
  b) oznaczałoby to, że tak naprawdę nigdy nie zostali zbawieni?
  Apostoł Paweł zresztą:
  1. mówi, że wszetecznicy, Królestwa Bożego nie odziedziczą,
  2. oskarża Koryntian „słyszy się o wszeteczeństwie między wami i to takim jakiego nie ma nawet między poganami…”
  No właśnie i teraz powstaje pytanie, co z Koryntianami, którzy znowu popadli we wszeteczeństwo? – Zrozumienie tej kwestii wyjaśnia co mamy myśleć i jak postępować z chrześcijanami, którzy dzisiaj popadają w poważne grzechy. Napewno nie ma jednego zdania i sporo dyskusji może być…

 4. Chris, próbujesz stworzyć hipotetyczną sytuację – co by było gdyby … Myślę, że dałbym odpowiedź ‚b’, ale wtedy wchodzimy już w temat (nie)utracalności zbawienia, czym warto by się zająć w odrębnym wątku.
  Tutaj chciałbym się skupić na problemach związanych z pojmowaniem grzechu.
  Dałeś świetny przykład, gdzie dziewczyna nie miała problemów pójść z chłopakiem do łóżka, ale strach ją obleciał, kiedy okłamała księdza. Wynika z tego, że seks pozamałżeński pojmowała jako grzech lekki, natomiast okłamanie księdza, jako ciężki.
  W takim systemie ludzie popełniają wszelkiego rodzaju grzechy a mimo to czują się bezpiecznie, bo myślą – tak ich nauczono myśleć – że jeśli wyznają swoje grzechy księdzu i przyjmą Komunię, to ich wina zostaje zgładzona. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że nie są ludźmi odrodzonymi, czyli niezbawionymi.

 5. Pingback: Benedykt XVI wezwał do adoracji Jezusa ukrytego w hostii « blog.protestanci.org

 6. Pingback: To jest ciało moje « blog.protestanci.org

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s